Een speciale selectie van creatieve denkers en doeners werd op 20 november bij ons aan boord uitgenodigd voor een gamestorm over verrassende innovaties en vernieuwing op het gebied van energie, water en agri-food voor de Floriade 2022. De  beste ideeën werden uitgewerkt en aan een groot aantal ondernemers gepresenteerd tijdens een vervolgbijeenkomst. Hier ontstonden vruchtbare contacten tussen ondernemers uit de creatieve en commerciële sector. Wij hopen dat deze contacten tot concrete projecten zullen leiden.

Business meets creation: de 5 beste ideeën

“Goed koud” (zie video), een initiatief om op duurzame, natuurlijke wijze te koelen
“Het Innovatielab” van o.a. Urban Tribes, waarbij deskundigen worden gekoppeld aan onbevangen jongeren
“Green Marine”, een autarkisch eiland voor innovatief wetenschappelijk onderzoek
“Kom uit de kas”, een app waarbij de gehele productieketen inzichtelijk wordt voor consumenten
“Water webs”, het idee om lokaal water als grondstof gebruiken voor energie en voedsel

De bijeenkomst op 20 november, werd georganiseerd en geleid door Bureau Lysias uit Amersfoort, in opdracht van de Provincie Noord-Holland Noord als onderdeel van het Cultuur & Economiebeleid. De provincie geeft hiermee een impuls aan de profijtelijke samenwerking tussen het bedrijfsleven en de creatieve sector.

Auteur: Lilian Seine